ontwerp nieuwbouw, verbouwing en interieurs van kerkgebouwen  

visie op kerkenbouw

plattegrond huiskerk 2e eeuw

| TERUG NAAR DE BASIS | In de eerste eeuw na Christus kwamen de gelovigen bij elkaar in eenvoudige bovenzalen. Later bouwden ze hun eigen ruimtes; eenvoudige bouwwerken, meestal niet meer dan een zaal en wat bijruimtes, soms in een omgebouwde woning en in gebieden waar vervolging heerste zelfs de beroemde catacomben. Het geloof van deze christenen onderscheid zich van de heidense religies doordat een tempel, beelden en mystieke rituelen niet langer noodzakelijk zijn om God te aanbidden.  Na de kerstening van Europa kregen kerkgebouwen een symboolfunctie, zoals de tabernakel en de tempel in het Oude Testament. De architectuur en inrichting van de kerk werd een middel om te verwijzen naar God.

Bij het ontwerpen van een kerkgebouw grijp ik terug op de oorspronkelijke functie: het gebouw als veilige plek om God te aanbidden, het Woord te horen en elkaar op te bouwen in het geloof. Om deze intieme plek te creëren is een mate van afzondering ten opzichte van de hectische buitenwereld nodig. Tegelijkertijd moet het gebouw uitnodigend zijn, een plaats waar iedereen zich welkom voelt. De opgave voor het ontwerpen van een kerk bevindt zich in dit spanningsveld van afzondering en openheid, net als een huis. Ik zie een kerkgebouw daarom als een groot huis: een thuis voor gelovigen waar de voordeur altijd open staat voor bezoekers, met ruimtes voor peuters, jongeren en volwassenen.
Daarnaast kán het gebouw worden vormgegeven  als symbool van Gods aanwezigheid in de wereld, maar wel op een ingetogen wijze. Dit weerspiegelt voor mij Gods voorkeur voor het eenvoudige. En schoonheid schuilt vaak in eenvoud.

Een kerkgebouw moet tegelijkertijd intiem en uitnodigend zijn.  Om dit te bereiken moet er evenwicht gevonden worden in ruimtes met veel en weinig ramen: een uitnodigende entree met veel glas die leidt naar een intiemere ruimte voor de kerkzaal waar de focus ligt op de verkondiging van Gods Woord. De lichtinval ontwerpen we aan de hand van 3D-modellen omdat het de sfeer en het gebruik van de kerkzaal in belangrijke mate bepaalt. Om het gebouw een vriendelijke uitstraling te geven, passen we materialen toe met een warme, natuurlijke uitstraling, zoals baksteen en hout. Een kerkgebouw kan op verschillende manieren herkenbaar vormgegeven worden, afhankelijk van de uitstraling die bij het karakter van de gemeente past: een bijzondere entree, een toren, een kruis, of een kenmerkende dakvorm.

Een christelijke gemeente in de eenentwintigste eeuw is anders georganiseerd dan een gemeente van honderd jaar gelden, waardoor de eisen aan het kerkgebouw ingrijpend veranderd zijn. Steeds vaker wordt een ruimte meerdere dagen per week voor verschillende activiteiten gebruikt. De eisen die aan comfort gesteld worden zijn hoger, terwijl het budget vaak beperkt is. Een oplossing daarvoor kan zijn het gebouw te ontwerpen voor multifunctioneel gebruik of verhuur aan derden, zoals bij het kerkelijk centrum en het ontwerp voor de duurzame kerk is gedaan. Vaak kan ook door middel van een paar eenvoudige, creatieve ingrepen een bestaand gebouw gereed gemaakt worden voor een nieuwe taak, zie daarvoor het ontwerp voor de monumentale Jeruzalemkerk.

God heeft de mens aangesteld als rentmeesters van Zijn schepping, daarom moet er verantwoordelijk met materialen en energie worden omgegaan. Door een gebouw slim in te delen en intensief gebruik te maken van ruimtes worden kosten, energie en bouwmateriaal bespaard en zo efficiënt mogelijk geïnvesteerd.

uitnodigend | 21e eeuws | sfeervol | eenvoudig | duurzaam | functioneel

Reacties zijn gesloten.